Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 22 sierpnia. Wyjazd autokaru z parkingu pod kościołem o godz. 7:45 i przejazd do Złatnej Huty i wejście na Halę Lipowską- szlakiem papieskim (Czarny szlak). Na Hali Lipowskiej Msza Święta. Przejście na Halę Boraczą (Szlak zielony) i tam możliwość wspólnego ogniska (każdy zabiera własny prowiant)- zejście do Żabnicy Skałka (Szlak czarny) i powrót autokarem pod kościół w Leśnej.