Redakcja Gościa Niedzielnego naszej diecezji pisze o nowych łóżkach do naszej parafialnej wypożyczalni.
Więcej pod linkiem:

https://bielsko.gosc.pl/doc/6390250.Prezent-dla-papieza-trafil-z-Lesnej-do-trzynasciorga-chorych
oraz
https://bielsko.gosc.pl/gal/spis/6390265.Lozka-rehabilitacyjne-od-parafii-w-Lesnej-dla-obloznie-chorych