Od soboty 30 majanie ma limity osób w kościele. Obowiązkowo zakrywamy usta i nos.

Od niedzieli 7 czerwca przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Mamy na nowo obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

Gorąco zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W naszej parafii spowiadamy 15 min. przed każdą Mszą Świętą oraz w czasie nabożeństwa czerwcowego- od godz. 18:00.

Na zewnątrz świątyni może się zgromadzić 150 osób – zachowując dystans 2 m między sobą (nie dotyczy to rodzin i osób mieszkających wspólnie).

Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w czasie uroczystości pogrzebowych zarówno w kościele, jak i na cmentarzu.

Bierzmowanie

• Jest możliwość indywidualnego umówienia bierzmowania z księżmi biskupami.
• Warunkiem jest ukończony proces przygotowania młodzieży do bierzmowania.
• Bezpośrednio przed bierzmowaniem należy przeprowadzić spotkania formacyjne i liturgiczne, zachowując zasady bezpieczeństwa

W naszej parafii Sakrament Bierzmowania dla uczniów klas 8 odbędzie się 23 czerwca.Więcej wskazań duszpasterskich pod linkiem: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wskazania-duszpasterskie-30-maja-2020/