W piątek 22 maja, przy kapliczce pośród pól w Siennej odbyło się tradycyjne nabożeństwo majowe, w czasie którego modlono się o błogosławieństwo w pracach rolnych oraz o obfite plony tego roku. Dziękujemy Wszystkim za wspólną modlitwę, szczególnie Paniom z Koła Gospodyń z Siennej za przybycie w tradycyjnych strojach. Nie zabrakło też dźwięku skrzypiec które ubogaciły modlitwę.