Od niedzieli 26 kwietnia w Polsce będziemy przeżywać Tydzień Biblijny. Diecezja Bielsko-Żywicka na ten wyjątkowy czas przygotowała takie oto wydarzenia biblijne. Cały tydzień chcemy przeżyć pod HASŁEM:  #LooknijDoPisma

Gorąco zachęcamy aby w Waszych domach i rodzinach rozpocząć lekturę Pisma Świętego.

1. Filmy promujące czytanie Pisma św

2. IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W niedzielę, 26 kwietnia br. o godz. 15:30 w Bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się wspólne czytanie Ewangelii według świętego Mateusza w ramach IV Narodowego Czytania Pisma Świętego. Niektórzy spośród 28 lektorów będą obecni fizycznie w bazylice, inni włączą się online. Wśród czytających są między innymi: Ksiądz Biskup Roman Pindel, księża pracujący w kurii, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, przedstawiciele młodzieży, seniorów oraz różnych zawodów (nauczyciele, aktorzy, lekarze).

Adres do transmisji: http://www.parafiahalcnow.pl/a/sanktuarium/kamera/95/

Transmisja z Hałcnowa: https://www.youtube.com/watch?v=4CwddDIQ4qc

Wprowadzenie do wspólnego czytania i nagrania pierwszych czterech lektorów dostępne są już na YouTube Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
Wstęp: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki https://youtu.be/TPAUJH9ubRo

 I rozdział: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki https://youtu.be/DXv7yYRqWcc
 II rozdział: Ks. Marek Studenski – Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej https://youtu.be/0NW2s0qFUwI
 III rozdział: Ks. Marcin Suchanek – Dyrektor Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  https://youtu.be/T6jkdM56OXw
 IV rozdział: Ks. Piotr Góra – Sekretarz Biskupa Bielsko-Żywieckiego https://youtu.be/axTyKL_Y_qw

3. Akcja #LooknijDoPisma
Celem akcji #LooknijDoPisma jest promocja Biblii. Człowiek żyjący Słowem Bożym ma najczęściej swój ulubiony fragment, który go umacnia i daje nadzieję. Inicjatorzy akcji pomyśleli, że warto zebrać takie zdania z Biblii. Uczestnicy #LooknijDoPisma publikują na swoich mediach społecznościowych ulubione cytaty biblijne z dopiskiem:  #LooknijDoPisma.

Ponadto, chcemy stworzyć nową serię obrazków, które ksiądz Biskup rozdaje w czasie spotkań z wiernymi. Będą one zawierały cytaty z Pisma Świętego zamieszczone na tle nawiązujących do nich zdjęć. Jeśli ktoś interesuje się fotografią, może wraz z cytatem przesłać wykonane przez siebie zdjęcie na adres: looknijdopisma@gmail.comW emailu należy podać swoje imię i nazwę swojej parafii.Z nadesłanych zdjęć i cytatów zostanie przygotowana seria obrazków biblijnych