Dziękuję za Wasze zdjęcia Krzyży. Tak powstała ta oto prezentacja.

https://www.facebook.com/piotr.sadkiewicz/videos/3030314670359801/