https://www.facebook.com/DiecezjaBielsko/videos/520660392172530

MODLITWY i INFORMACJE.

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO
Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

➡️ 1. Zrób rachunek sumienia. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.

➡️ 2. Wzbudź szczery żal za grzechy.
Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać. Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.

Możesz skorzystać z modlitwy:

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.

➡️ 3. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA
Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.

Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
„Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie”.

ODPUST ZUPEŁNY W CZASIE EPIDEMII
Dla Kogo?
👉 Wiernych zarażonych koronawirusem
👉 Członków rodzin
👉 Pracowników służby zdrowia
👉 Wszystkich opiekujących się
👉 Wspierających modlitwą

W jaki sposób?

➡️ 1. Wzbudź intencję o przebłaganie Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

➡️ 2. Warunki podstawowe:
👉 Stan łaski uświęcającej, a gdy jest to niemożliwe akt żalu doskonałego
👉 Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

➡️ 3. Dodatkowo jeden z czynów pokutnych:
👉 Uczestnictwo we Mszy Świętej w mediach
👉 Odmówienie różańca świętego
👉 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
👉 Koronka do Miłosierdzia Bożego
👉 Lektura Pisma Świętego
👉 Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
👉 Inna forma pobożności

Dziękujemy za pomoc w przekazaniu informacji. W pierwszy piątek przyjmujemy komunię świętą w sposób duchowy.

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.
(Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 02.04.2020)