Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny w dniu dzisiejszym tj. Niedziela Bożego Miłosierdzia (biorąc pod uwagę obecną sytuację stanu epidemii) spełniając następujące warunki:

•             wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu;

•             wzbudzając zamiar wypełnienia trzech zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) – gdy tylko będzie to możliwe;

•             odmawiając przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).