Papież Franciszek prosi, aby 25 marca
w samo południe cały świat się zatrzymał,
a każdy tam, gdzie jest, odmówił w swoim języku modlitwę „Ojcze nasz…” prosząc o ustanie pandemii…