Zachęcam Dzieci do przeżycia wirtualnej Drogi Krzyżowej.

https://www.youtube.com/watch?v=zGCRUygpxCs&feature=share&fbclid=IwAR27MuT9LiIdcEwPSjvcwFVisIvy6LIi3V5t5UMb88O4SRI5FCg27qUIc5c