Od poniedziałku do soboty dzieci oraz dorośli biorą udział w Mszach Świętych Roratnich, w czasie których poznajemy sylwetkę Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który w czerwcu 2020 roku zostanie ogłoszony błogosławionym.

Dzieci, przynoszą tradycyjne lampiony, a do domów wylosowana dwójka dzieci wraca z pluszakami Michałem i Gabrysiem, aby razem czytać Pismo Święte.