Jerozolima. Gologota.

Herodium. Herodion – forteca Heroda Wielkiego usytuowana na szczycie wzgórza niedaleko Betlejem na Pustyni Judzkiej, w środkowej części Izraela. Znajduje się ona w odległości 11 km na południe od Jerozolimy.

Hebron – w pieczarze zwanej Makpela znajdują się groby patriarchów i według tradycji szczątki Abrahama.