W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP- 8 grudnia, grupa Dzieci Maryi działająca przy naszej parafii obchodziła swoje święto. W czasie Mszy Świętej przyjęto nowych członków do grupy, reszta członków odnowiła swoje przyrzeczenia i pragnienie dalszego rozwoju. Nowi członkowie otrzymali medaliki. Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się w salce pod kościołem, gdzie oczekiwał na nich specjalny gość.

Tego dnia także dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii otrzymały medaliki.