Drugi witraż w nowym oknie z szybami zespolonymi powrócił na swoje miejsce. To dopiero początek. Zostało jeszcze 6 dużych witraży
w nawie głównej. Po rozmowach z Firmą WUTTKE WITRAŻE z Bielska-Białej  w przyszłym roku zajmiemy się kolejnymi 2 witrażami.