W Wielką Sobotę odbyło się tradycyjne święcenie pokarmów na stół Wielkanocny.