21 lipca 2013 r. przeżywaliśmy w naszej Parafii uroczystość 40-lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Urbańskiego.

Ks. Andrzej Urbański dwukrotnie gościł w Gimnazjum w Twardorzeczce (w lutym 2014 roku oraz czerwcu 2017 roku) gdzie opowiadał o swojej działalności misyjnej.