W niedzielę, 1 grudnia 2018 r., po raz kolejny w naszej Parafii odbył się korowód ku czci Świętego Mikołaja. W tym roku nasze radosne spotkanie z tym wyjątkowym Świętym rozpoczęliśmy od zabawy Andrzejkowej. Następnie przywitaliśmy naszego wyjątkowego gościa, którzy przybył do nas w towarzystwie alpak – leśniańskich reniferów. Po zakończonych uroczystościach Święty Mikołaj odwiedził dzieci w ich domach.

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom uroczystości ku czci św. Mikołaja: Państwu Gołąbkom z Radziechów, Strażakom z OSP Leśna, Strażakom z Siennej, Radzie Sołeckiej z Siennej, Radzie Sołeckiej z Leśnej, Paniom z KGW z Leśnej i Siennej. Panom Mikołajom i dzieciom – pomocnikom Mikołajów za poświęcenie swojego czasu i włączenie się do wspólnej zabawy. Panu Organiście za nagłośnienie. Podziękowania dla dwóch sponsorów oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji imprezy, za bezinteresowną pracę i zaangażowanie. Wszystkim za liczny udział.

O naszej uroczystości można przeczytać także:

Super Nowa

Lipowa i okolice