Odsłonięcie tablicy Kawalera Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

Kategorie: Parafia

W czerwcu 2018 roku Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu nadała miastu Głuchołazy tytuł „Miasto Orderu Uśmiechu”. To tu zrodził się ten wyjątkowy na świecie Order przyznawany przez dzieci dorosłym. Władze Miasta stworzyły „Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu”, przy którym powstała Aleja z tablicami Kawalerów Orderu. Co kilka miesięcy jest odsłaniana kolejna tablica. 23 listopada 2018 roku tego zaszczytu dostąpił nasz ksiądz proboszcz, który odsłonił 14 tablicę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz podpisem. Warto zaznaczyć, że nazwisko ks. proboszcza znajduje się też na pierwszej tablicy, upamiętniającej Jubileusz 50-lecia ustanowienia Orderu oraz nadanie przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Miastu Głuchołazy tytuł „Miasta Orderu Uśmiechu”.