W niedzielę, 11 listopada 2018 r., obchodziliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości. Podczas mszy świętych dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar naszej Ojczyzny. Szczególny charakter miała msza św. o godzinie 17:30, której przewodniczył ks. Proboszcz Piotr Sadkiewicz, a homilię wygłosił ks. wikariusz Łukasz Lach. Po mszy św. uczestniczyliśmy w Wieczorze Patriotycznym. Podczas wspólnego śpiewu towarzyszył nam zespół „Dukat”. Na zakończenie uroczystości złożyliśmy znicze przed Obeliskiem.