W niedzielę, 20 maja 2018 r., odbył się obrzęd poświęcenia pól. Podczas nabożeństw przy czterech ołtarzach prosiliśmy o błogosławieństwo Boże przy pracach polowych.