W Wielką Sobotę święciliśmy pokarmy, które spożyjemy w rodzinnym gronie podczas wielkanocnego śniadania. Tradycyjnie przy tej okazji składaliśmy dary żywnościowe dla rodzin potrzebujących pomocy ( z pomocy skorzystały 24 rodziny) oraz dla Domu Samotnej Matki w Bielsku-Białej.