Tradycyjnie w Uroczystość Bożego Narodzenia na mszy św. o godzinie 11:00 dzieci, przebrane w postaci z betlejemskiej groty, utworzyły „niezwykłą żywą szopkę”.