W sobotę, 20 czerwca 2015 r., w Domu Zakonnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie odbył się zjazd wspólnot Dzieci i Młodzieży Maryi. Na spotkanie przybyło 150 osób z różnych stron Prowincji Krakowskiej. W zjeździe brała także udział 26-osobowa grupa ze wspólnoty działającej w naszej Parafii. Był to czas wspólnej modlitwy, a także zabawy, tańców i radości. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił nasz wikariusz, a zarazem opiekun Wspólnoty Dzieci i Młodzieży Maryi w naszej Parafii – ks. Łukasz Lach. W ramach zjazdu wzięliśmy także udział w żywiołowym koncercie piosenek religijnych w wykonaniu kleryckiego zespołu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo – „Lazaryści”.