Uroczystą mszą św. w Wielką Środę zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. dr Marek Studencki, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji bielsko-żywieckiej.