W sobotę, 17 stycznia 2015 r., odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Leśnej.