Jak co roku w Uroczystość Bożego Narodzenia, podczas mszy św. o godz. 11:00 dzieci wcieliły się w postaci z betlejemskiej groty, tworząc tym samym urokliwą „żywą szopkę”.