Ziarno zasiewane niemal dwadzieścia lat przez świętą Teresę wzrastało pięknie. Przybywało klasztorów karmelitanek i karmelitów bosych z odnowioną regułą. W samej Hiszpanii za życia św. Teresy powstało ich 17.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/64.mp3″][/thaudio]

A ona była już coraz bliżej ukochanego Jezusa, za którym tak tęskniła przez całe życie. Święta Teresa nigdy nie poddawała się swoim słabościom. Jednak podczas wizytacji założonego przez siebie klasztoru, w Alba de Tormes, 70 kilometrów od Avila, zastała ją śmierć. „Czas, byśmy się już zobaczyli, Boże mój!” – modliła się św. Teresa. Poprosiła o krzyż i mocno trzymała go tuląc do swojego serca.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/65.mp3″][/thaudio]

Pytania:

1. Dlaczego św. Teresa tuż przed śmiercią przebywała poza Avila?
Bo wizytowała klasztory założone przez siebie.

2. Co trzymała w rękach umierająca św. Teresa?
Krzyż Pana Jezusa.

3. Gdzie znajduje się grób i relikwia serca św. Teresy?
W Alba de Tores.