Święty Jan od Krzyża był młodszy od św. Teresy prawie o trzydzieści lat tez był karmelitą. I też, jak świętej Teresie, przeszkadzało mu to, że w klasztorze jest mało ciszy i modlitwy. Planował nawet, że wstąpi do surowego klasztoru kartuzów. Ale spotkał św. Teresę z Avila w chwili, gdy zakładała ona pierwszą fundację, czyli nowy klasztor.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/63.mp3″][/thaudio]

Święta Teresa od razu rozpoznała w św. Janie kryształowo czystego człowieka, zakochanego w Panu Bogu.  Stał się on potem wielkim pomocnikiem św. Teresy w zakładaniu klasztorów według odnowionej reguły św. Teresy.

Pytania:

1. Gdzie św. Jan od Krzyża pierwszy raz spotkał św. Teresę?
W Medina del Campo, gdzie zakładała klasztor karmelitanek.

2. Kto pomagał św. Janowi od Krzyża zakładać męskie klasztory karmelitów z nową regułą?
Święta Teresa.

3. Dlaczego św. Jan nazywał się „od Krzyża”?
Bo kiedyś zobaczył wyraźnie ukrzyżowanego Jezusa.