Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej – Śladami Jezusa. Warunki i program oraz potrzebne wnioski poniżej:

 

Ziemia Święta – 8 dni z wylotem z Katowic : termin 7-14.02.2014

Cena pielgrzymki :

3090 zł + 100 $ – noclegi w Betlejem i Galilei

Procedura zgłaszania:

Każdy uczestnik wypełnia umowę zgłoszenie oraz podpisuje „Warunki uczestnictwa”. Podpisane druki należy złożyć u ks. Proboszcza.Termin zgłoszeń do 16 listopada 2014 r. 

Przy składaniu zgłoszenia – umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1000 PLN.

Pozostała część kwoty wpłacana jest do końca grudnia 2014 r.

Do pobrania:
1/ Program pielgrzymki
2/ Druk zgłoszenia – umowy
3/ Warunki uczestnictwa