Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Jego oczami”, oraz spotkanie z autorem tego projektu na który składa się film i książka.

Pochodzący z Żywiecczyzny Szymon J. Wróbel stworzył film i później na jego podstawie książkę o ks. Józefie Tischnerze. Od początku aprobatę wobec tego projektu wyrażała biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś, a pochodzący z Radziechów biskup Tadeusz Pieronek po premierze tego filmu w Krakowie powiedział dziennikarzom „Film jest wzruszający i autentyczny. Jest również o świadectwem tego, że ludzie wartościowi nie są doceniani na czas. Są jak wielkie zachodzące słońca. Mam nadzieję że dotrze do jak największego grona widzów.” Mimo tego że film jest produkcją niezależną, zrealizowaną ze środków własnych Szymon J. Wróbel przejechał z filmem ponad 150 miast w Polsce. Odbył się również kilka pokazów za granicą w tym dzięki pomocy i przychylności biskupa Tadeusza Rakoczego film udało pokazać się w Turcji w Stambule! W mieście gdzie znajduje się prawie 3tyś czynnych meczetów, a tylko ok 120 kościołów katolickich. 13 września tego roku na podstawie filmu ukazuje się książka „Jego oczami, czyli to co nie zostało dopowiedziane w najnowszym dokumencie o ks. Józefie Tischnerze”. Książkę wydaje „wydawnictwo M”, które wydało m.in. książkę Kardynała Macharskiego czy papieża Franciszka.

Serdecznie zapraszamy, choćby po to żeby wspomnieć tego którego Jan Paweł II, żegnał listem :

„Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Profesora Józefa Tischnera. Przychodzą mi na myśl jego własne słowa: «Kie pudziemy z tela, to nos bedzie skoda / Po górach, dolinach płakać bedzie woda» (Filozofia po góralsku).

Głęboko odczuwam stratę tego Kapłana, który był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka, którego Bóg wybrał, umiłował i odkupił, i który oczekuje zbawienia. Był obdarzony niezwykłym talentem obserwacji świata i życia. A wszystko, co dostrzegał, odnosił do Boga, który jest miłością. W tej perspektywie tworzył podwaliny do realizacji idei dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, również z tymi, którzy nie zaznali łaski wiary. Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka, a równocześnie nigdy nie zapominał o Bogu. Stworzył duchowe podstawy etyki solidarności, która dziś nadaje kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki kształt demokracji, w której byłaby respektowana godność każdej osoby ludzkiej.

Wspominam nasze ostatnie spotkanie na Wawelu, podczas mojej pielgrzymki do Polski. Był już wtedy głęboko dotknięty cierpieniem. Wiem, że znosił je z pełną świadomością i pogodą ducha, która wypływała z wiary w nieskończone miłosierdzie Boże i ze zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. Do końca starał się tworzyć, a perspektywa rychłego spotkania z Panem nadawała jego twórczości szczególny wymiar świadectwa.

Proszę Boga, aby przyjął ofiarę jego owocnego życia i długotrwałego cierpienia i by wprowadził go do swojej chwały. W ten sposób łączę się w modlitwie za duszę drogiego Księdza Józefa z jego Rodziną i ze wszystkimi Uczestnikami uroczystości pogrzebowej w Krakowie i w Łopusznej. Wszystkim też z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 29 czerwca 2000 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ”