W sobotę, 26 kwietnia 2014 r., Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi z naszej Parafii przeżywało 15-lecie istnienia. Uroczystość była połączona ze zjazdem Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryi z terenu żywiecczyzny. Gościliśmy wspólnoty z Żywca, Żywca – Moszczanicy, Milówki oraz Przyborowa. Na spotkanie przybyły także siostry i księża, którzy we wcześniejszych latach byli opiekunami grupy: s. Beata Białkowska, s. Małgorzata Pazdur, ks. Tomasz Wala oraz ks. Krzysztof Kurnik. W uroczystościach uczestniczyła także s. Natalia Bednarz, która była animatorką wspólnoty. W trakcie zjazdu odprawiona została msza św. dziękczynna za 15 lat istnienia wspólnoty Dzieci Maryi w naszej Parafii, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Sadkiewicz, a kazanie wygłosił ks. Tomasz Wala.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przez 15 lat istnienia Wspólnoty Dzieci Maryi w naszej Parafii tworzyli tę wspólnotę. Dziękujemy także wszystkim, którzy przygotowali uroczystość 15-lecia: animatorowi Mariuszowi Midor, rodzicom dzieci za przygotowanie posiłku dla gości oraz Państwu Białek za ofiarowane mięso.