Podczas Mszy św. o godzinie 11:00 mały gazda Tomek opowiedział historię Narodzenia Pana Jezusa i wizyty trzech mędrców w Betlejem. Podczas kazania ks. Łukasz mówił o darach jakie przynieśli Chrystusowi goście ze Wschodu. Dzieci dowiedziały się także o misjach i misjonarzach oraz o naszej misjonarce – siostrze Assumpcie, pracującej w Togo w Afryce.