W Uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2013 r., podczas mszy św. o godzinie 11:00 dzieci, ubrane w przepiękne stroje, wcieliły się w postacie z betlejemskich wydarzeń tworząc „żywą szopkę”.