W niedzielę, 8 grudnia 2013 r., podczas mszy św. o godzinie 11:00 Dzieci i Młodzież Maryi przeżywali swoją uroczystość patronalną. Było to także święto dzieci z klasy II, przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej, które w czasie Mszy św. przyjęły poświęcone medaliki Niepokalanej.

Do wspólnoty Dzieci Maryi zostały włączone nowe osoby, nastąpiło także poświęcenie i nałożenie medalików, a wszystkie dzieci odnowiły swoje przyrzeczenia.