uBoga droga

świętego Alberta Hurtado Cruchaga

Albert urodził się w Chile. Gdy miał 4 lata zmarł mu tata. Mama nauczyła go i jego młodszego brata, że powinni składać ręce na modlitwę, a rozkładać dla ubogich. Albert dostał się do szkoły prowadzonej przez jezuitów. Udzielał się tam w Sodalicji Mariańskiej. Po ukończonych studiach został zakonnikiem w zgromadzeniu jezuitów. W swoim powołaniu zawsze pamiętał o ubogich i potrzebujących. Dla nich stworzył dom rekolekcyjny.

[thaudio href=”http://www.malygosc.pl/files/13/11/15/526037_C59AcieC5BCka2017.mp3″][/thaudio]

Gdy kiedyś prowadził rekolekcje, poprosił słuchaczy, aby pomyśleli o ubogich. Zgłosiło się tylu chętnych do pomocy, że powstało Chrystusowe Ognisko Domowe. Chodziło o to, żeby ubodzy nie mieli tylko dach nad głową, ale również ciepłą, rodzinną atmosferę.

Pytania:

1. Skąd pochodzi św. Albert Hurtado Cruchaga?

2. Kto nauczył św. Alberta otwierać serce dla biednych?

3. Jak nazywały się domy, które dla bezdomnych i ubogich otwierał św. Albert Hurtado?