uBoga droga

Świętej Klary

Drogą św. Franciszka z Asyżu zafascynowała się także święta Klara. Jej kuzyn Rufin należał do zakonu założonego przez świętego. Wiele opowiadał jej o św. Franciszku i jego życiu. Te słowa tak poruszyły Klarę, że postanowiła zostać ubogą i poświęcić swoje życie dla Boga i biednych. Gdy miała 16 lat rodzice oświadczyli jej, że mają dla niej przygotowanego męża. Ona jednak stanowczo stwierdziła, że nie zamierza wychodzić za mąż, ale chce oddać się pracy dla potrzebujących. Rodzice nie chcieli przyjąć tego do wiadomości. Klara postanowiła uciec z domu.

[thaudio href=”http://www.malygosc.pl/files/13/11/15/518188_C59AcieC5BCka204.mp3″][/thaudio]

Gdy rodzice następnego dnia zauważyli jej ucieczkę, postanowili siłą nakłonić ją do powrotu do domu. Te działania okazały się jednak bezskuteczne. Klara nie chciała zrezygnować z podjętej drogi. W pobliżu kościoła San Damiano utworzyła Zakon Ubogich Panien. Była jego przełożoną przez 42 lata, aż do swojej śmierci.

Pytania:

1. Jak nazywał się zakon, który założyła św. Klara?

2. Jak dzisiaj nazywa się zgromadzenie, które założyła św. Klara?

DSC_5810