Jak co roku młodzież oazowa wyruszyła kolędować po domach naszej parafii. W święto św. Szczepana młodzież kolędowała po Leśnej Górnej. W piątek – 27 grudnia będzie kolędować po Leśnej dolnej, w sobotę 28 grudnia po Siennej, a 6 stycznia po Twardorzeczce. Zebrane ofiary młodzież przeznaczy na wyjazdy rekolekcyjno-wakacyjne.