W piątek, 24 maja 2013 r., w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Jezusa oraz w Auli IGNATIANUM odbyło się XVI Spotkanie pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego. Od kilku już lat za  oprawę liturgiczną  Mszy św. pod przewodnictwem ks. kard. Franciszka Macharskiego odpowiedzialni są ministranci i lektorzy z naszej parafii. Oprawę muzyczną wykonuje nasz organista Sebastian Niemczycki. W tym roku po zakończonej Mszy św., na prośbę pacjentów wykonał kilkuminutowy koncert muzyki organowej jako wyraz wdzięczności pacjentów i ich rodzin wobec lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego. W piątek, 24 maja 2013 r., w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Jezusa oraz w Auli IGNATIANUM odbyło się XVI Spotkanie pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego.