W niedzielę, 7 kwietnia 2013 r., przeżywaliśmy odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Kazania w tym dniu głosił i sumę odpustową odprawił ks. Robert Kasprowski z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej.