„Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja

Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja”

Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa nieustannie przynosi nam nadzieję i wiarę w nasze Zmartwychwstanie.