W Wielką Sobotę nasza Wspólnota prowadziła adorację przy Bożym Grobie.