W sobotę, 19 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Leśnej.