Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy sprawowaną Mszą św. Pasterską, której przewodniczył ks. Andrzej Urbański SDS, Generał Księży Salwatorianów.

Na zakończenie Pasterki ks. Generał przekazał wszystkim Parafianom życzenia i pozdrowienia od kardynała Polikarpa Pengo, z którym spotkał się podczas niedawnej wizyty w Republice Kongo.