W niedzielę, 9 września 2012 r., podczas pierwszej w tym roku szkolnym 2012/2013 Mszy św. dla dzieci, poświęciliśmy dzieciom z klasy I tornistry i przybory szkolne.

w781 w782 w783 w784 w785 w786