W ramach projektu Eko-reaktywacja w Gminie Lipowa młodzież Oazowa posprzątała dwa dzikie wysypiska śmieci na terenie Leśnej i Lipowej. Zebrane śmieci zostały dodatkowo posegregowane.

Niestety takich „dzikich wysypisk śmieci” na terenie naszej gminy jest dużo więcej. Często spacerując po przepięknych terenach naszej Gminy, można natrafić na śmieci wyrzucone wśród pól, łąk, w krzakach, w przydrożnych rowach, a nawet wrzucone do rzeki. Podczas prowadzonej akcji sprzątania młodzież mogła się przekonać, że większość z zebranych śmieci nadaje się do recyklingu, a więc w większości przypadków może zostać bezpłatnie odebrana przez firmy zajmujące się wywózką śmieci.