Dobiegła końca kolonia parafialna, która odbyła się w dniach od 29 czerwca do 11 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym Promyk w Sztutowie.

Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży naszej Parafii został dofinansowany ze środków parafialnych w kwocie 8.000 złotych, ze środków Caritas parafialnego w kwocie 3.000 złotych. Urząd Gminy w Lipowej przekazał na wyjazd kwotę 4.000 złotych. Pragniemy podziękować opiekunom, którzy podjęli się opieki nad dziećmi w czasie kolonii: pani Sylwii Dobrzyńskiej, pani Katarzynie Stoszek, klerykowi Arturowi Micorek, klerykowi Adrianowi Mętel, panu Łukaszowi Gołębiewskiemu. Dziękujemy właścicielowi i pracownikom Ośrodka Wypoczynkowego Promyk w Sztutowie. Dziękujemy także firmie przewozowej Woj-Tur z Jasienicy i naszemu kierowcy panu Grzegorzowi za bezpieczny transport dzieci podczas kolonii.

A oto opiekunowie kolonii.

ks. Łukasz Lach                                         pani Sylwia Dobrzyńska

kleryk Artur Micorek                                  kleryk Adrian Mętel

pani Katarzyna Stoszek                           pan Łukasz Gołębiewski