W czwartek, 21 czerwca 2012 r., odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Oazy Młodzieżowej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., podczas której dziękowaliśmy Bogu za przeżyty rok formacyjny. Po Mszy św. odbyło się ognisko, na którym nie zabrakło tańców integracyjnych. Oaza Młodzieżowa obecnie skupia 20 osób. Grupa czynnie włącza się w życie naszej Parafii: przygotowuje comiesięczną liturgię, a także w tym roku przygotowała przedstawienie „Mój Chrystus Połamany”. Obecnie grupa realizuje program ekologiczny „Czysta Gmina Lipowa przyszłością mieszkańców” we współpracy z Żywiecką Fundacją Rozwoju oraz Urzędem Gminy Lipowa.

o129 o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137