W Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, 8 maja w katedrze w Bielsku-Białej 7 alumnów naszego Seminarium Duchownego otrzymało z rąk ks. biskupa Tadeusza Rakoczego święcenia diakonatu. Jednym z nowo wyświęconych diakonów jest także Sławomir Malisz pochodzący z naszej parafii.

Zdjęcia pochodzą ze strony: www.diecezja.bielsko.pl