W miniony piątek w ramach cotygodniowego spotkania Młodzież Oazowa wzięła udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć młodzież zapoznała się także z działaniem podręcznego defiblyratora AED, który znajduje się w naszym kościele.