W sobotę, 17 marca, w naszej Parafii odbył się zjazd Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej z terenu całej Żywiecczyzny.

Tematem wielkopostnego dnia skupienia były słowa: „Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas, to stajemy się jedną rodziną”. Gościem specjalnym zjazdu była siostra Monika, która jest koordynatorką wspólnot Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej w prowincji krakowskiej. Uczestnicy spotkania rozważali czym jest Słowo Boże w życiu chrześcijanina i dlaczego mamy się tym Słowem nieustannie karmić. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo spożywania Pisma Świętego, podczas którego wszyscy mogli poczuć się jak biblijny prorok Eliasz spożywający zwój Pisma Świętego. Uczestnicy zjazdu wzięli także udział w nagraniu hymnu Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej.

W zjeździe brały udział wspólnoty z: Leśnej, Żywca Katedry, Żywca Zabłocia, Przyborowa i Milówki. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 100 osób. W imieniu dzieci i młodzieży biorącej udział w dniu wspólnoty pragniemy podziękować wszystkim osobom, które pomogły w jego organizacji oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Leśnej za udostępnienie sali.

dm53 dm54 dm55 dm56 dm57 dm58 dm59 dm60 dm61 dm62 dm63 dm64 dm65 dm66 dm67 dm68 dm69 dm70 dm71 dm72 dm73 dm74 dm75 dm76 dm77 dm78